top of page

מה הקשר בין כסף לבין בריאות?

עודכן: 6 במרץ 2022


מהו כסף? כסף במהותו הוא מערכת מידע, שיטה להסדרת יחסי חילופין המייצגת ערך.

אך מהיכן שואב הכסף את הערך שלו?

הרחבתי על כך כאן, על כסף כאנרגיה וכמה יפה זה מתבטא בשפה העברית בחיבור המילים ״כסף״, ״דם״ ו״דמיון״.

את המאמר המסכם זה בנושא הכסף אני כותבת לא כמומחית לכלכלה אלא כתרגיל מחשבתי - ניסיון לרדת לעומק הדברים ואולי להצליח לחדד נקודות כשל עקרוניות כמפתחות להבראת מערכת הכסף החולה שלנו.

הנחות היסוד שלי לקוחות מהבנותי את המודל של תודעת העל לפיהן במקורנו אנו יחידות אינטליגנציה ייחודיות בעלות ערך פנימי ומשמעות מעל ומעבר למה שאנו מסוגלים לדמיין. כולנו מחוברים יחד לרשת נסתרת גדולה, תורמים לה ונתרמים ממנה. אני מאמינה שרובנו חשים אינטואיטיבית את הערכיות הזאת של עצמנו ושל אחרים כאכפתיות (מי שלא מרגיש את זה מכונה אצלנו ״פסיכופט״).


מתוך כך, כעיקרון, מערכת ״בריאה״ של כסף תשקף אותנו החוצה, את הערכים שלנו ככל האפשר ותאפשר לנו לממש אותם בעולם. מערכת כסף בריאה תייצג ערך השאוב ממהות אמיתית - המהות האישית הפנימית ביותר שלנו - ערכים, סדרי עדיפויות, שאיפות, עניין, אהבות, יכולות וכד׳… וכמובן גם ערכים קולקטיביים של הקהילה שלנו.

בהמשך לכך, מערכת מוניטרית בריאה תכיל מגבלה מובנית על כמות הכסף ובכך תשקף את העובדה שהיכולות, הכוחות והזמן שלנו מוגבלים וקצובים, זה מה שהופך אותם ליקרי ערך תמיד. שום אינפלציה לא שוחקת את הערכיות שלנו.


במאמר הזה אני רוצה להשלים את התמונה עם 3 עקרונות מהות נוספים האמורים להשתקף ככל האפשר במערכת מוניטרית בריאה והם: ֿ

  • היותנו ריבוניים ובעלי אחריות אישית טוטאלית

  • הצורך הקיומי שלנו להיות מקושרים ומוגנים בחברה דרך הרמוניה, אמון והוגנות ביחסים

  • הצורך ההתפתחותי שלנו בחופש שיקול הדעת, לבחור ולאזן בין ערכי טווח קצר לערכי טווח ארוך


איך עקרונות אלו יכולים להשתקף במערכת הכסף שלנו?


1. היותנו ריבוניים ובעלי אחריות אישית טוטאלית:

פנינה נוספת בשפה העברית מחברת ״בריאות״ עם ״בריאה״ בשורש משותף. אולי העברית מנסה לרמוז לנו שהבריאות המאוד אישית שלנו מושרשת במה שאנחנו בוראים בחיינו, כמובן לא רק, אך לא מעט, דרך ההתנהלות שלנו עם כסף.

לכל אחד מאיתנו אינטליגנציה ייחודית משלו. הייחודיות שלנו מתבטאת בהיסטוריה ייחודית, תכונות, דרך למידה, דרך חיים, סגנון, יכולות ודרכי חשיבה ייחודיים. מכאן שבסופו של דבר, לנו ורק לנו יש גישה פנימה ויכולת לדעת מה נכון לנו. הידע הזה הוא כוח שבא עם אחריות אישית. לכן, האחריות היא עלינו לממש זאת ככל האפשר.

לפי ההגיון הזה, מערכת מוניטרית בריאה תאפשר לנו לממש אחריות אישית. תאפשר לנו להנהיג את עצמנו, לפעול בדרך עצמאית עם מינימום התערבות של גורם נוסף בפעולות הכספיות בחשבון האישי, מינימום צורך לקבל רשות מאף פקיד, כזכות בסיסית לנהל את האנרגיה שלנו בחופש מלא ככל האפשר.

אם כולנו נהיה אחראיים תיווצר הדדיות ממנה כולנו נהנה, כאשר אחריותנו לשמור על זכויות של אחרים ואחריותם לשמור על הזכויות שלנו. ההדדיות הזאת של זכויות וחובות היא בסיס לנקודה הבאה הנוגעת לצורך הקיומי שלנו בהרמוניה.


2. הצורך הקיומי שלנו להיות מקושרים ומוגנים בחברה דרך הרמוניה,

אמון והוגנות ביחסים ובהזדמנויות:

ההרמוניה שתשתקף את העיקרון הזה תיצור חוקי משחק תומכי התפתחות אישית וכללית כאחד. בניגוד לרעיון החינוך המעצב אותנו במטרה להתיישר לפי אידיאולוגיה של קהילה מסויימת.

הרמוניה נחוצה לעצם קיומנו כאמצעי הגנה בלעדיו לא נוכל להתקדם לא כפרטים ולא כחברה. הרמוניה תומכת היא הרמוניה בה אנו מתחברים לקהילה בעלת ערכים משותפים שמספקת לנו חופש פעולה בבטחון, בהוגנות ויחסי אמון הדדיים. אנחנו חיה חברתית, הגינות, אמון ושקיפות מחברים אותנו להיות קהילה חזקה. חופש ביטוי מאפשר לקהילה כולה להתחזק ולהתעשר ממצויינות מגוונת של כל אחד בהשלמה - כל אחד והכדאיות, העניין, היצירתיות, היכולות והאהבות שלו.

לכן מערכת מוניטרית בריאה שתשקף הרמוניה כזאת אמורה לספק לנו שליטה מלאה על ניהול כספינו, לבצע העברות ולקבל תמורות באופן בלתי תלוי, מאובטח ומיידי, על פי סדרי העדיפויות ושיקול הדעת שלנו. ועל כך ביתר הרחבה בנקודה הבאה.


3. הצורך ההתפתחותי שלנו בחופש שיקול הדעת,

לבחור ולאזן בין ערכי טווח קצר לערכי טווח ארוך:

כל אחד מאיתנו הוא בבסיסו פיסת אינטליגנציה ייחודית. יש לנו חופש לבחור איך להגיב על מה שקורה לנו ואיתנו, יש לנו שיקול דעת וברשותנו שפע נתון של אמצעים פנימיים לביטוי עצמי.

אינטליגנציה במהותה היא יקרת ערך ואין לה קיום ללא התפתחות. גם לנו אין קיום ללא התפתחות. לכל אדם מידת שפע משלו של מוטיבציה, סקרנות ודחף לחקור ולחוות את העולם. לכל ילד סקרנות ורצון לחקור, לקדם את עצמו, ולגדול.


כאשר אנו משקיעים זמן וכסף אנו מבטאים את מה שחשוב לנו כרגע ומה שחשוב לעתיד בדרך ההתפתחות האישית.

בהקשר הזה הסכנה היא שלא נזכור לשקול במספיק כובד ראש איך לאזן השקעה בין ערך של הטווח הקצר לבין ערך לטווח הארוך.

בין מה שנחוץ באמת לקיום הבסיסי שלנו בטווח הקצר מתוך הכרה, לבין השקעה עודפת חסרת הכרה בחפצים והנאות רגעיות, שלא שמים אותנו במקום חדש ואולי אף מובילים להשלכות אישיות שליליות כמו סטרס, בריאות לקויה, פחות ופחות אושר אישי.

צריכה עודפת מצטברת של הטווח הקצר גוררת השלכות סביבתיות וחברתיות קשות של הררי אשפה בלתי מטופלת, שינויי אקלים, שדידת משאבים פראית של כדוה״א, קורונה ובעיות קשות המועברות לפיתחם של הדורות הבאים.


להבדיל, השקעה מושכלת לטווח ארוך צוברת שפע אמיתי בצורה של חפצים ונכסים מועילים ועמידים, בריאות, הנאות מאזנות, לימודים, רכישת מיומנויות, הרחבת תפיסות, יצירה, יוזמות המקדמות גם את הכלל, פתרונות אמיתיים לבעיות… עם השלכות חיוביות המקדמות אותנו למקום חדש ומיטיב יותר, עם יותר אושר אישי, יותר עושר סביבתי, מיחזור חכם וניצול מדוד של משאבי טבע.


החופש הזה לבחור באילו ערכים להשקיע, כמה ובאילו עדיפויות הוא אתגר גדול, ה -אתגר המתמשך של חיינו. ולכן מערכת מוניטרית בריאה ראשית תהיה בנויה כך שלכשעצמה תצמצם ככל האפשר את הפגיעה בסביבה (בצורה של בירוקרטיה וסניפי בנק למשל) ושנית, תאפשר לנו להיות ״כלכלנים״ בעלי ידע פיננסי - להתנהל בחופש, עם שקיפות מידע מלאה לגבי איך הכסף מיוצר, איך הוא מתפזר, ואיך ערכו נשמר לטווח הקצר והארוך גם יחד.

בנוסף, כפי שכלכלת האנרגיה והערכים שלנו אינה מבוססת חוב, כך גם מערכת כסף בריאה חייבת להיות מבוססת ערך חיובי. כלומר להתבסס על מה שיש ולא על מה שאין (כמו הכסף שלנו כיום המבוסס על הלואות).


לסיכום,

כסף, הוא מערכת מידע או אנרגיה הבאה לשרת את יחסי החליפין שלנו לאורך זמן ובכל מקום שבו נפעל. ככזה, כסף בריא אמור לשרת אותנו, לאפשר למהות האישית הפנימית ביותר שלנו להשתקף החוצה וכמובן גם ערכים קולקטיביים.

  • מערכת מוניטרית בריאה תכיל מגבלה מובנית על כמות הכסף ותשקף את העובדה שהיכולות, הכוחות וזמננו מוגבלים וקצובים, כך ערכם נשמר.

  • מערכת מוניטרית בריאה תאפשר לנו להנהיג את עצמנו, לפעול בדרך עצמאית במינימום התערבות של גורם נוסף בפעולות הכספיות בחשבון האישי, מינימום צורך לקבל רשות מגורם נוסף, כזכות בסיסית לנהל את האנרגיה שלנו בחופש מלא ככל האפשר.

  • מערכת מוניטרית בריאה תבסס יחסי הרמוניה, אמון והוגנות. תספק לנו חשבון אישי לניהול כספינו, לבצע העברות ולקבל תמורות באופן בלתי תלוי, מאובטח ומיידי, על פי סדרי העדיפויות ושיקול הדעת שלנו.

  • מערכת מוניטרית בריאה תהיה בנויה כך שתמנע פגיעה מצטברת בסביבה.

  • מערכת מוניטרית בריאה תאפשר לנו להיות ״כלכלנים״- בשקיפות מלאה לגבי איך הכסף מיוצר, איך הוא מתפזר, ואיך ערכו נשמר לטווח הקצר והארוך גם יחד.

  • מערכת כסף בריאה תתבסס על ערך חיובי - על מה שיש ולא על מה שאין.

מצער כל כך בעיני כמה מערכת הכסף שלנו היום רחוקה מלהיות בריאה במובן הזה. כלכלת החוב שלנו מעוותת באין סוף דרכים ואפשר לומר שהיא חולה מאוד, וגורעת בריאות מהחברה כולה.

אני מקווה שהמאמר הזה נתן חומר למחשבה, חידד נקודות כשל, על מה הן מתבססות ומה הכוון הנכון יותר. יתכן שקהילת מטבעות הקריפטו המתפתחת בימינו היא התחלה של תנועה בכוון הזה.

ימים יגידו.


מעניין! מה מעוררת בכם המחשבה על ״כסף בריא״?

אשמח לשמוע,

אילנה 💛


38 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page
!-- Facebook Pixel Code -->