top of page

עזרה פרטנית בהתגמשות
ובהסתגלות לאי ודאות ולשינויים בחיים

יכולת השתנות שלנו מאוד מאותגרת בתקופה הנוכחית. כישורים שלא חונכנו עליהם דרושים לנו בכל תחומי החיים. כמו חשיבה ביקורתית, חשיבה מקורית , אינטליגנציה רגשית, תקשורת אישית, יכולת התמודדות עם בעיות מורכבות, מנהיגות, חוסן ועוד. 

על רקע זה, אשמח להציע את עזרתי  במפגשי ייעוץ אישיים באון ליין.

 

אם אתם בחוסר שקט, שאלו עצמכם:​
  • האם קיימים  קונפליקטים בלתי פתורים בבבית או עבודה בתקופה הנוכחית?

  • האם  מתפשרים על ערך חשוב מאוד? 

  • מה הייתם רוצים לדרוש ולקבל בלי לסכן את מערכת היחסים עם אדם קרוב, עובד, בוס או קולגה?

  • האם שותקים מבלי לדעת איך להעביר מסר בלי לסכן מערכת יחסים חשובה?

  • האם חשים מרוקנים ומתקשים לשמור על האנרגיה?

כל אלה יכולים להיגרם מקושי

בהסתגלות לשינויים ולמצבי אי ודאות.

אני מציעה מפגשי ייעוץ אישי חד פעמיים או מפגשים מובנים:

מפגש 1 -  מיפוי ואבחון בן שעה וחצי עד שעתיים המובנה כסדנה באון ליין.

מפגש 2 -  בניית כלי שינוי והגמשת התנהלות מותאמים אישית

 

אפשר להתקשר אלי או לקבוע פגישת בירור טלפונית ביומן-

“Logic will take you from A to B.

Imagination will take you everywhere else.”

  Albert Einstein

bottom of page
!-- Facebook Pixel Code -->